Όροι Χρήσης


Πνευματική ιδιοκτησία πληροφοριών και προϊόντων

Όλο το περιεχόμενο που δημοσιοποιείται στο συγκεκριμένο ιστότοπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kritsimis.gr ή τρίτων μερών που νομίμως τους αφορά.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή των δεδομένων του συγκεκριμένου ιστότοπου εφόσον δεν αναφέρεται η επωνυμία του kritsimis.gr .

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν έντυπης άδειας του kritsimis.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.